Stora katter

Nästan alla stora katter i världen tillhör släktet Panthera. Stora kattdjur kan till skillnad från de små raserna ryta. Det beror på att deras tungben är böjligt, till skillnad från de små katternas tungben som är fast. Om de stora katterna haft ett fast tungben hade de kunnat spinna istället. Det hade ju varit lite mysigt med lejon och tigrar som spinner. Och precis som jag beskrivit i avsnittet om huskatter tidigare så ligger stora katter ner när de äter, vilket skiljer dem från huskatterna som står upp.

Stora katter

De olika vildkatterna

När jag skriver om stora kattdjur tänker kanske många på lejonen på Afrikas savann. Men även olika tigerarter, leoparder, pantrar och andra kattdjur hör till den här gruppen med kattdjur. Dessa djur skiljer sig en del sinsemellan. Både var och hur de lever är nämligen väldigt olika, även om de stora kattdjuren finns över så gott som hela planeten. Lejonen lever och jagar till exempel i flock, vilket är unikt för dem. De finns främst i Afrika, men även så långt öster ut som i Indien. Tigrar är världens största nu levande kattdjur och den finns bara i Asien. Tigrar är bra på att simma och badar ofta. Till skillnad från lejon så jagar tigern ensam.

Rädda kattdjuren undan utrotning

Stora katter är verkligen magnifika. Kraftfulla rovjur när det behövs, och lata livsnjutare där emellan. Det är inte konstigt att de väcker stort intresse bland människor över hela världen. Men kattdjuren kan också vara ett hot mot dem som lever i närheten av dem. Därför är många av arterna också mycket hotade. Många djur lever dessutom i ständigt krympande naturområden där mängden föda också minskar. Vissa jagas dessutom för sin päls eller för nöjes skull. Denna jakt är fruktansvärd och riskerar att utplåna dessa vackra djur för all framtid.
Men det finns många organisationer som arbetar för att rädda utrotningshotde djurarter. Detta är väldigt bra och jag kan rekommendera dig att stödja det arbetet om du vill att vi ska kunna visa dessa arter för våra barnbarn istället för att bara berätta om dem.